§ 1

Informacja dla Użytkownika zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest  marka KetoModel, której partnerem biznesowym jest Sukces Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tucholska 7 A/32,    86-105 Świecie; Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy krajowego rejestru sądowego o numerze KRS 0000498704; NIP: 5592041514; REGON: 341542330.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Przedstawiciele KetoModel są do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail:biuro@ketomodel.com.

Jak i w jakim celu zostały pozyskane i są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych następuje dobrowolnie celem prawidłowego wykonania zawartej z nami umowy.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy. Co więcej, obowiązujące przepisy związane z prawem podatkowym i rachunkowością wymagają od administratora przetwarzania tych danych. Kolejną podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes marki KetoModel, którym jest:

Jakie dane są niezbędne dla wykonania umowy?

Gromadzone przez nas dane ograniczają się do wymogów prawidłowego wykonania umowy, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dla zawarcia umowy wymagamy podania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Pozostałe dane, które uzupełnisz na swoim koncie użytkownika mają charakter dobrowolny, pomogą Ci lepiej i pełniej korzystać z usługi, a nam podnosić jej jakość i dostosować ją do Twoich potrzeb.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie ewentualnie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

W związku z prawidłowym administrowaniem naszą platformą przetwarzamy takie dane jak Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, a także tzw. pliki cookies, o których przeczytasz w § 2.

Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, powstaje gdy:

Komu udostępniane są Twoje dane osobowe?

Dane udostępniane są podmiotom współpracującym przy realizacji transakcji a także podmiotom zajmującym się finansową obsługą transakcji, księgowością oraz rachunkowością, zaś w wypadku powstania sporu podmiotom profesjonalnie świadczącym pomoc prawną. W szczególnych wypadkach, dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, w całym okresie w którym posiadasz aktywne konto Użytkownika, a także po zakończeniu umowy w celach:

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Twoje konto użytkownika nie podlega ocenie przez system informatyczny.

§ 2

Polityka Cookies

Marka KetoModel na swoich stronach wykorzystuje tzw. Pliki cookies (ciasteczka), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

Cookies spełniają bardzo wiele przydatnych funkcji, bez których korzystanie z naszych usług nie byłoby pełne ani sprawne.  Staraliśmy się je opisać poniżej, ale jeżeli informacje te okazałyby się niewystarczające, napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o akceptację naszej Polityki Prywatności, której nieodłącznym elementem jest opisana tutaj Polityka Cookies. Taka akceptacja oznacza wyrażenie zgody na użycie cookies w sposób i dla celów wyżej opisanych. Jeżeli nie życzysz sobie używania cookies i nie wyrażasz takiej zgody, a jednak chcesz korzystać z naszych usług,  zmień ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Możesz całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Musisz jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z naszych usług i wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszej platformy.

W ramach platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia platformy lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Chcąc uzyskać informację na temat dezaktywacji plików cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:

Strona nie przyjmuje zwrotów, gdyż produkty stanowią własność intelektualną!